Inovacijski sistemi Azimut jahti

Program standarda visoke kvalitete

Azimut radi s jednim od svjetski najviših standarda konstrukcije koje se primjenjuju na standardiziranu proizvodnju brodova, a cijeli domet proizvodnje koristi know-how i tehnologiju razvijenu od strane Azimut jahti inovacijskog laboratorija (Azimut Yachts Innovat Lab) tijekom njihovog rada na vrhunskim modelima, garantirajući najbolje na tržištu u samoj produkciji te kategorije.

Program evolucije trupa

CPD I ZAVRŠNA ANALIZA ELEMENTA (FEA)

Čista širina dometa (od 10 do 100 m) i vlastiti CFD software omogućuje R&D tim s bazom podataka koja se odnosi na korelaciju virtualnih modela i testiranih cisterni koja je bez premca u toj industriji. Nakon definiranja oblika, strukture se razvijaju korištenjem krajnje analize elementa (Finite Element Analysis – FEA). Taj je proces posebno kompleksan kad su strukture proizvedene od kompleksnih materijala i izvedene od strane R&D specijalista/ili savjetnika koji raspolažu s iskustvom u radu na dizajnu off-shore trkaćih trupova. Kako bi se osigurala maksimalna snaga na točkama gdje je najveća napetost, jahta smanjuje nepotrebnu težinu čime se smanjuje potrošnja i čini dizajn mogućim.

INOVATIVNI MISIJSKI-SPECIFIČNI DIZAJNI TRUPA NA BAZI DO SADA NEVIĐENOG NAPREDNOG ISTRAŽIVANJA

AAzimut ne koristi parametrijski pristup dizajnu trupa, već, umjesto toga, radije koristi vlastiti razvijeni izvorni trup. Proces dizajniranja započinje analizom navigacijskih potreba koje variraju ovisno o vrsti jahte. Ovime se omogućava optimizacija učinka, potrošnje i faktora opterećenja bazirano na učinkovitim potrebama.

innovation-hull_1

Planiranje hard-chine trupa s varijabilnom kosom linijom dna (Flybridge i Atlantis Collections)

innovation-hull_2

Planiranje trupa optimiziranog za tromotorni POD sistem propulzije (S Collections)

innovation-hull_3

Dualni mod polu-planiranog trupa s tunelom, skeg i vertikalnim pramcem (Magellan Collection)

innovation-hull_4

D2P (Pomak prema planiranju) trup s dvostrukom chine i uređajem za cijepanje valova. (rezervirano za modele u Grande Collection)